STT Hình ĐH Hãng Mã SP Mã Nội Bộ Tồn Size Giá
STT Hình ĐH Hãng Mã SP Mã Nội Bộ Tồn Size Giá
1 Bulova 96L220 Bul201 Tạm Hết 30 2000
2 Citizen EX1422-54E Cit202 Còn 23 2450
3 Citizen EW1962-53A Cit203 Tạm Hết 28 2250
4 Citizen BM6774-51C Cit204 Còn 37 2400
5 Citizen EL3042-84A Cit205 Còn 31 1800
6 Bulova 97M114 Bul206 Còn 30 1650
7 Citizen AW1570-52L Cit207 Tạm Hết 41 2000
8 Bulova 96L223 Bul208 Tạm Hết 26 1650
9 Bulova 96L199 Bul209 Tạm Hết 17 1800
10 Bulova 96L214 Bul2010 Tạm Hết 30 1950
11 Bulova 97P106 Bul2011 Tạm Hết 27 1800
12 Citizen EM0712-59E Cit2012 Tạm Hết 30 2950
13 Citizen EM0504-81A Cit2013 Tạm Hết 32 1950
14 Citizen CA0369-11E Cit2014 Tạm Hết 43 2500
15 Citizen CA7003-06E Cit2015 Còn 43 2900
16 Calvin Klein K4D221CY Cal2016 Còn 32 1600
17 Calvin Klein K3M5115X Cal2017 Còn 40 1700
18 Calvin Klein K3M5215X Cal2018 Còn 35 1700
19 Calvin Klein K4F2N116 Cal2019 Còn 35 1900
20 Calvin Klein K8Q311C6 Cal2020 Còn 40 1500
21 Fossil ES4491 Fos2021 Còn 32 1800
22 Fossil FS5579 Fos2022 Còn 44 1800
23 Calvin Klein K9H2Y6C6 Cal2023 Còn 30 2050
24 Tissot T0722102203800 Tis2024 Tạm Hết 34 5250
25 Bulova 98L175 Bul2025 Còn 30 2000
26 Fossil FS5585 Fos2026 Còn 44 1800
27 Movado 0606116 Mov2027 Tạm Hết 38 7100
28 Armitron 20/4604DGSVBK Arm2028 Còn 33 x 37 1050
29 Citizen EM0480-52N Cit2029 Còn 30 2050
30 Citizen EW2360-51A Cit2030 Còn 26 2600
31 Citizen EW5503-83X Cit2031 Còn 25 2400
32 Burgi BUR254BU Bur2032 Còn 32 1250
33 Burgi BUR254PU Bur2033 Còn 32 1250
34 Seiko SNZG07K1 Sei2034 Tạm Hết 42 2550
35 Burgi BUR112GY Bur2035 Tạm Hết 41 1750
36 Burgi BUR124SSB Bur2036 Còn 30 1500
37 Armitron 75/5597BKGPBK Arm2037 Tạm Hết 27 1350
38 Armitron 75/5725MPRGBH Arm2038 Còn 27 1400
39 Bulova 96P167 Bul2039 Tạm Hết 24 2050
40 Bulova 96P149 Bul2040 Tạm Hết 30 2100
41 Bulova 96R204 Bul2041 Tạm Hết 30 2550
42 Citizen CA0365-54L Cit2042 Tạm Hết 43 2900
43 Citizen BU3013-53L Cit2043 Tạm Hết 43 2500
44 Citizen BU3010-51H Cit2044 Còn 43 2400
45 Mathey-Tissot H900ATLN Mat2045 Còn 40 6450
46 Orient FEM75002DW Ori2046 Tạm Hết 44 3100
47 Casio EF-130D-1A2VUDF Cas2047 Còn 45 2000
48 Casio EFR-526D-1AVUDF Cas2048 Còn 45 2000
49 Casio SHE-4057PGL-7AUDF Cas2049 Còn 38 2000
50 Casio EFR-526L-1AVUDF Cas2050 Còn 45 2000
51 Armitron 75/5597RMRGBH Arm2051 Còn 27 1350
52 Anne Klein 10/J9442CHHY Ann2052 Tạm Hết 26 1250
53 Anne Klein AK/J2246CRRD Ann2053 Tạm Hết 28 1500
54 Guess U1098L5 Gue2054 Tạm Hết 39 2050
55 Guess U1053L3 Gue2055 Tạm Hết 39 2000
56 Casio BA-110-7A1 Cas2056 Tạm Hết 46 2450
57 Anne Klein AK/2512GYRG Ann2057 Tạm Hết 34 1350
58 Fossil FS5572 Fos2058 Tạm Hết 42 1900
59 Calvin klein K2G23620 Cal2059 Còn 31 1900
60 Calvin klein K9H2Y5C6 Cal2060 Tạm Hết 32 2050
61 Calvin klein K4D231C6 Cal2061 Còn 24 1700
62 Fossil FS5580 Fos2062 Tạm Hết 44 1800
63 Armitron 75/2447WTGPWT Arm2063 Còn 24 1050
64 Armitron 75/5410BKGPBK Arm2064 Tạm Hết 30 1050
65 Citizen AO9003-08E Cit2065 Tạm Hết 42 3050
66 Bulova 98R172 Bul2066 Tạm Hết 29 2450
67 Armitron 75/5410RSRGBH Arm2067 Còn 30 1050
68 Guess W1062L3 Gue2068 Còn 34 2150
69 Anne Klein AK/3518GPBH Ann2069 Tạm Hết 26 1350
70 Citizen EM0753-01A Cit2070 Còn 35 2400
71 Bulova 96L210 Bul2071 Còn 24 1550
72 Seiko SNDC33 Sei2072 Tạm Hết 39 2850
73 Casio AEQ-110W-1BVCF Cas2073 Tạm Hết 46 1000
74 Fossil ME3159 Fos2074 Tạm Hết 42 2300
75 Calvin Klein K7N23TK2 Cal2075 Tạm Hết 37 1700
76 Casio AEQ-110W-1A3VCF Cas2076 Tạm Hết 46 1050
77 Orient FGW01002W Ori2077 Tạm Hết 2350
78 Seiko SNZG09K1 Sei2078 Tạm Hết 42 2550
79 Citizen BI5000-87L Cit2079 Tạm Hết 39 1900
80 Citizen AT2400-81A Cit2080 Còn 41 2800
81 Bulova 97B173 Bul2081 Còn 37 2800
82 Citizen EM0710-54Y Cit2082 Tạm Hết 30 2900
83 Tissot T0954101703701 Tis2083 Tạm Hết 40 3050
84 Calvin Klein K3M211Y6 Cal2084 Tạm Hết 40 1700
85 Calvin Klein K2G2G1CD Cal2085 Tạm Hết 43 1700
86 Skagen SKW2770 Ska2086 Còn 26 1500
87 Fossil BQ3425 Fos2087 Tạm Hết 32 1800
88 Skagen SKW2827 Ska2088 Tạm Hết 36 1700
89 Calvin Klein K3Y2M111 Cal2089 Tạm Hết 19 1350
90 Casio AE-1200WHD-1AVDF Cas2090 Tạm Hết 45 900
91 Calvin Klein K6R23126 Cal2091 Còn 32 1950
92 Calvin Klein K3Y2M116 Cal2092 Tạm Hết 19 1350
93 Calvin Klein K8M211C1 Cal2093 Tạm Hết 40 1700
94 Calvin Klein K8R114D1 Cal2094 Còn 42 1700
95 Calvin Klein K5U2S146 Cal2095 Tạm Hết 34 1850
96 Bulova 96R212 Bul2096 Còn 30 3250
97 Citizen BM7410-51L Cit2097 Tạm Hết 42 2050
98 Citizen BI5004-51A Cit2098 Tạm Hết 40 1850
99 Lacoste 2010994 Lac2099 Còn 2950
100 Citizen BI0959-56A Cit20100 Tạm Hết 39 1750
101 Michael Kors MK3718 Mic20101 Còn 2250
102 Michael Kors MK2766 Mic20102 Tạm Hết 34 2250
103 Calvin Klein K3Y2S116 Cal20103 Tạm Hết 19 1350
104 Bulova 98A165 Bul20104 Tạm Hết 4450
105 Bulova 97P130 Bul20105 Còn 3550
106 Bulova 96L245 Bul20106 Còn 1950
107 Citizen EW1903-52A Cit20107 Tạm Hết 28 2150
108 Citizen FE1144-69A Cit20108 Tạm Hết 30 2050
109 Citizen EU6042-57D Cit20109 Còn 28 2050
110 Citizen BU4013-07H Cit20110 Còn 2450
111 Citizen FE7030-57D Cit20111 Còn 2250
112 Casio BA-110-1A Cas20112 Còn 46 2250
113 Anne Klein 10/9652CHTO Ann20113 Tạm Hết 34 1500
114 Michael Kors MK2845 Mic20114 Tạm Hết 38 2250
115 Casio GA-100B-7A Cas20115 Tạm Hết 55 1950
116 Casio DW-5600BB-1 Cas20116 Còn 48 2150
117 Citizen FE6080-54X Cit20117 Tạm Hết 34 1950
118 Bulova 96B262 Bul20118 Còn 41 2400
119 Tissot T0636101103800 Tis20119 Còn 42 6250
120 Bulova 97B162 Bul20120 Tạm Hết 47 x 31 2450
121 Citizen BU2070-04A Cit20121 Tạm Hết 44 2500
122 Anne Klein AK/2156CHRD Ann20122 Tạm Hết 30 1500
123 Citizen BM7190-05A Cit20123 Tạm Hết 40 2200
124 Orient RA-AS0005S10B Ori20124 Tạm Hết 42 5250
125 Citizen AN3610-71E Cit20125 Tạm Hết 42 2800
126 Orient SER1U002B0 Ori20126 Tạm Hết 40 3650
127 Orient SAC04001W0 Ori20127 Tạm Hết 42 3650
128 Orient SEL09002W0 Ori20128 Tạm Hết 39 7650
129 Orient SAC04003A0 Ori20129 Tạm Hết 42 3650
130 Orient FER27005W0 Ori20130 Tạm Hết 41 2650
131 Orient FFD0J002W0 Ori20131 Tạm Hết 40 3950
132 Orient RA-AC0F03B10B Ori20132 Tạm Hết 41 3050
133 Orient RA-AS0002B10B Ori20133 Tạm Hết 42 6050
134 Citizen BF2011-51E Cit20134 Còn 41 1950
135 Seiko SRPD36J1 Sei20135 Tạm Hết 40 10250
136 Citizen BL8156-12E Cit20136 Tạm Hết 42 6050
137 Citizen BL5542-07E Cit20137 Tạm Hết 43 5850
138 Citizen BM8454-93A Cit20138 Tạm Hết 38 2450
139 Citizen AN3648-52E Cit20139 Tạm Hết 42 2150
140 Citizen EX1364-59A Cit20140 Còn 28 2250
141 Tissot T0864071129100 Tis20141 Tạm Hết 41 8150
142 Orient RA-AK0302B10B Ori20142 Tạm Hết 41.5 4250
143 Citizen BL8150-86L Cit20143 Tạm Hết 42 6050
144 Tissot T0864071106100 Tis20144 Tạm Hết 41 7450
145 Orient FAC00007W0 Ori20145 Tạm Hết 40.5 3100
146 Burgi BUR236BKR Bur20146 Còn 1350
147 Citizen FD2052-07A Cit20147 Còn 1950
148 Orient RA-AG0002S10B Ori20148 Tạm Hết 3250
149 Calvin Klein K4Y2M111 Cal20149 Tạm Hết 1350
150 Calvin Klein K4F2N616 Cal20150 Còn 2050
151 Calvin Klein K8Q336X2 Cal20151 Còn 32 1900
152 Calvin Klein K9H2X5C6 Cal20152 Còn 43 2050
153 Calvin Klein K9H2X1C6 Cal20153 Còn 42 1900
154 Calvin Klein K9H2Y1C6 Cal20154 Còn 32 1900
155 Citizen EM0223-55Q Cit20155 Còn 34 2200
156 Citizen EM0220-53A Cit20156 Còn 34 2150
157 Bulova 98L180 Bul20157 Còn 30 2000
158 Citizen FE1140-86X Cit20158 Tạm Hết 2050
159 Orient RA-AK0305S10B Ori20159 Tạm Hết 3850
160 Orient RA-AG0028L00C Ori20160 Tạm Hết 40.5 3950
161 Citizen AT2370-55F Cit20161 Tạm Hết 43 3100
162 Citizen BU4010-56EXG Cit20162 Tạm Hết 43 2500
163 Bulova 96L253 Bul20163 Còn 2550
164 Bulova 98L234 Bul20164 Tạm Hết 2650
165 Calvin Klein K3M23526 Cal20165 Còn 24 1900
166 Armitron 75/2447BHRGBH Arm20166 Tạm Hết 1100
167 Fossil ES4428 Fos20167 Còn 2050
168 Citizen CB0166-54HXG Cit20168 Còn 42 3700
169 Citizen CA7000-55E Cit20169 Tạm Hết 43 2800
170 Bulova 96L128 Bul20170 Còn 27 2100
171 Citizen BF2018-52E Cit20171 Còn 2050
172 Citizen NH8350-59A Cit20172 Còn 40 2800
173 Citizen BF2011-01E Cit20173 Còn 2150
174 Citizen NH8350-59L Cit20174 Tạm Hết 40 2800
175 Citizen NH8350-83E Cit20175 Tạm Hết 2800
176 Citizen NH8350-08E Cit20176 Tạm Hết 40 2750
177 Citizen BE9174-55A Cit20177 Còn 38 2350
178 Bulova 96L204 Bul20178 Còn 28 1950
179 Citizen CA7000-04H Cit20179 Tạm Hết 42 2600
180 Davena D31525ARGB Dav20180 Tạm Hết 2250
181 Davena D31525ASB Dav20181 Tạm Hết 2250
182 Michael Kors MKT5068 Mic20182 Tạm Hết 3100
183 Citizen CB0168-08E Cit20183 Tạm Hết 3400
184 Citizen FE1140-86L Cit20184 Còn 2250
185 Citizen FE6112-09P Cit20185 Còn 1950
186 Seiko SUR741 Sei20186 Còn 2150
187 Bulova 98P115 Bul20187 Còn 1950
188 Bulova 98L206 Bul20188 Còn 2150
189 Bulova 96P144 Bul20189 Còn 2150
190 Citizen BI5000-87E Cit20190 Còn 1750
191 Citizen AU1065-58EXG Cit20191 Còn 2450
192 Casio GA100GBX-1A9CR Cas20192 Tạm Hết 1950
193 Orient RA-AA0D04G0HB Ori20193 Tạm Hết 43.8 5650
194 Citizen BF2011-51L Cit20194 Còn 1850
195 Orient RE-AV0111L00B Ori20195 Tạm Hết 41 9950
196 Orient RA-AA0D02R0HC Ori20196 Tạm Hết 43.8 5150
197 Citizen EQ9062-58E Cit20197 Tạm Hết 34 2450
198 Citizen AN3624-51A Cit20198 Tạm Hết 43 2450
199 Citizen EK1120-55L Cit20199 Tạm Hết 19 1950
200 Orient SER1U002W0 Ori20200 Tạm Hết 39 3650
201 Bulova 97L153 Bul20201 Tạm Hết 18 1750
202 Citizen EJ6121-51D Cit20202 Còn 18 1900
203 Citizen BH3001-14H Cit20203 Còn 27 1900
204 Citizen BM7330-59L Cit20204 Tạm Hết 40 2400
205 Citizen EM0643-50X Cit20205 Tạm Hết 32 2900
206 Seiko SUP364 Sei20206 Tạm Hết 28 2200
207 Citizen BF2013-56P Cit20207 Còn 41 1850
208 Citizen BF2018-52A Cit20208 Còn 41 1850
209 Citizen BF2011-51A Cit20209 Tạm Hết 41 1700
210 Citizen BF2013-56E Cit20210 Còn 41 1850
211 Citizen EQ0603-59P Cit20211 Còn 28 1800
212 Citizen EU6030-81D Cit20212 Tạm Hết 27 1800
213 Calvin Klein K4Y2L111 Cal20213 Còn 25x31 1350
214 Fossil FS5660 Fos20214 Còn 42 1700
215 Fossil ME3180 Fos20215 Tạm Hết 42 2300
216 Bulova 98X118 Bul20216 Còn 32 2950
217 Citizen EM0337-56D Cit20217 Còn 30 3400
218 Calvin Klein K4Y2L116 Cal20218 Còn 25x31 1350
219 FEU00002FW 20219 Tạm Hết 2600
220 Casio SHE-4056PGL-2AUDF Cas20220 Tạm Hết 1550
221 Casio MTP-1375L-1AVDF Cas20221 Tạm Hết 1550
222 Casio SHE-4533PGL-7AUDF Cas20222 Còn 1550
223 Casio MTP-V300G-9AUDF Cas20223 Còn 1550
224 Casio MTP-E170L-1BVDF Cas20224 Còn 1550
225 Casio MTP-1384L-1AVDF Cas20225 Tạm Hết 1550
226 Casio MTP-1384D-7AVDF Cas20226 Tạm Hết 1550
227 Water Pik WF-02W012 Wat20227 Còn 1400
228 Julius JA-544B Jul20228 Tạm Hết 850
229 Julius JA-544C Jul20229 Tạm Hết 850
230 Julius JA-544D Jul20230 Tạm Hết 850
231 Julius JA-544E Jul20231 Tạm Hết 850
232 Citizen FE6082-08P Cit20232 Tạm Hết 36 2050